Zorgen voor een goede kinderopvang

Zorgen voor een goede kinderopvang

Wanneer u een kind heeft dat na de schooltijd opgevangen zou moeten worden, omdat u als ouders beiden werken, dan kan de BSO u daarbij helpen. De BSO (buitenschoolse opvang) is er voor kinderen tussen de vier en dertien jaar. De BSO kan behulpzaam zijn voor, tijdens...

Welke soorten kinderopvang zijn er?

Er is een breed scala aan voorzieningen van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang voor Nederlandse gezinnen. Voor beginnende ouders kan de keuze verwarrend zijn. Om u te helpen de soorten kinderopvang te begrijpen, hebben we de meest gebruikte...