Wanneer u een kind heeft dat na de schooltijd opgevangen zou moeten worden, omdat u als ouders beiden werken, dan kan de BSO u daarbij helpen. De BSO (buitenschoolse opvang) is er voor kinderen tussen de vier en dertien jaar. De BSO kan behulpzaam zijn voor, tijdens en na de schooltijd. Ook tijdens de vakanties en op studiedagen biedt de BSO buitenschoolse opvang aan.

De verplichting om BSO aan te bieden

In Nederland hebben de basisscholen sinds 2007 de verplichting om buitenschoolse opvang aan te bieden. Ze zijn ook verplicht om de tussenschoolse opvang aan te bieden. De basisscholen mogen de opvang zelf verzorgen of die laten overnemen door een kinderdagverblijf. Begeleiders zorgen ervoor dat de kinderen naar het dagverblijf worden gebracht, wanneer dat niet in het eigen schoolgebouw kan plaatsvinden.

Road2School in Den Haag

Wanneer u in Den Haag woont en u zoekt een leuke kinderopvang, dan kunt u terecht bij Road2School kinderopvang en BSO Den Haag. Uw kind kan daar blijven en wanneer het ouder is dan 4 jaar naar de BSO Den Haag gaan. Tijdens het verblijf worden de kinderen niet aan hun lot overgelaten. Iedere dag zijn er steeds weer andere leuke speel- en leermomenten. Het verblijf bij Road2School is bijzonder goed voor de sociale ontwikkeling van uw kind.

Inschrijven bij Road2School en BSO Den Haag

Wanneer u uw kind wilt onderbrengen voor de periode dat u aan het werk bent, is Roas2School voor uw kind de aangewezen plaats. Omdat veel ouders dat vinden, is het belangrijk dat u uw kind of kinderen tijdig inschrijft. De kinderen worden er begeleid door de professionele opvang, zodat uw kind er met veel plezier naar toe zal gaan. Wanneer uw kind naar huis komt, zal het moe zijn van het spelen met de andere kinderen. Omdat ieder kind zijn of eigen ontwikkeltempo heeft, worden de begeleiding en de activiteiten daarop aangepast. Uw kind zal centraal staan.