Er is een breed scala aan voorzieningen van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang voor Nederlandse gezinnen. Voor beginnende ouders kan de keuze verwarrend zijn.

Om u te helpen de soorten kinderopvang te begrijpen, hebben we de meest gebruikte kinderopvangopties op een rijtje gezet. Lees ons artikel over welke kinderopvang in Breda het beste voor u is en voor uitgebreide informatie over de verschillen tussen deze vormen van opvang.

Kinderdagverblijf

Zorg voor kinderen onder de leerplichtige leeftijd, in gebouwen die speciaal zijn gebouwd of aangepast voor onderwijs en opvang voor jonge kinderen. Particuliere exploitanten, lokale besturen, maatschappelijke organisaties, werkgevers en non-profitorganisaties kunnen langdurige kinderdagverblijven runnen.

Centra voor kinderdagverblijven bieden de hele dag of deeltijdzorg aan werkende gezinnen en bieden ontwikkelingsprogramma’s binnen hun zorgprogramma’s. Er wordt meestal voor maaltijden gezorgd en in sommige centra voor kinderdagverblijven wordt voor en na schooltijd en tijdens schoolvakanties een beperkt aantal basisschoolkinderen opgevangen.

Gezinsopvang

Een netwerk van ervaren verzorgers en opvoeders die thuis zorg- en ontwikkelingsactiviteiten voor andermans kinderen bieden.

Gezinsopvang is in de eerste plaats voor kinderen die nog niet naar school zijn gegaan, maar biedt ook opvang voor schoolgaande kinderen tot 12 jaar. De zorg is flexibel en kan worden afgestemd op de behoeften van elk gezin, inclusief zorg buiten de normale werktijden en, indien nodig, overnachting.

Peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen is een gepland onderwijsprogramma voor kinderen in de jaren voordat een kind naar school gaat. Kinderen zijn meestal tussen de 2 en 5 jaar oud. Peuterspeelzalen kan plaatsvinden in een reeks van omgevingen, waaronder een speciaal gebouwd gebouw, in een gemeenschapssetting, een school, als onderdeel van een lang kinderdagverblijf of een mobiele of bezoekende dienst.

Peuterspeelzalen rijdt over het algemeen tussen 9.00 en 15.00 uur, vergelijkbaar met schooluren, hoewel dit per staat en per dienst kan verschillen, dus neem contact op met de aanbieder.

Buitenschoolse en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang en buitenschoolse opvang (naschoolse opvang) bieden opvang en activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar van 07.30 uur tot 18.30 uur tijdens schooldagen en tijdens schoolvakanties. Ze werken meestal samen met een of meer basisscholen – daarom moeten lokale en internationale scholen ouders kunnen helpen bij het vinden van een geschikte school in de buurt – en kinderen worden vaak opgevangen door docenten uit de school.

Oppas

In dienst van het gezin op basis van inwonend of uitwonend personeel om alle taken uit te voeren die verband houden met de zorg voor kinderen. De taken zijn doorgaans beperkt tot kinderopvang en de huishoudelijke taken die verband houden met kinderopvang. Een oppas kan al dan niet een formele opleiding hebben gehad, hoewel ze vaak veel ervaring hebben. De werkweek van een oppas varieert van veertig tot zestig uur.